Home / Bảo mật / Hướng dẫn chỉnh htaccess redirect 301 https sang http

Hướng dẫn chỉnh htaccess redirect 301 https sang http

Hướng dẫn thay đổi htaccess redirect 301 https sang http

1. Htaccess Redirect 301 thay đổi URL cũ sang URL mới.  sử dụng tệp tin .htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^443$ [OR]
RewriteCond %{HTTPS} =on
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [R=301,L]

 

htaccess

2. Redirect từ Url cũ sang URL mới ta làm như sau:

Tạo một file .htaccess rồi upload lên thư mục gốc. Nội dung file .htaccess đó như sau:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
redirect 301 đường-dẫn-cũ đường-dẫn-mới

3. Đổi hết URL image/link https-http sử dụng plugin

Các bạn cài đặt plugin “Velvet Blues Update URLs”

Sau đó active vào phần Tools/Update URLs

Chọn: Old URL là https://domain.com

Dưới New URL  là http://domain.com

 

Chúc thành công!

Check Also

Cách đổi table_prefix trong wordpress tăng tính bảo mật

Khi cài đặt wordpress mặc định CMS này sẽ để table là “WP_” điều này …

Leave a Reply