Home / Máy tính / Hướng dẫn cách xin email giáo dục phục vụ cho dạy học Zoom và Teams

Hướng dẫn cách xin email giáo dục phục vụ cho dạy học Zoom và Teams

Hướng dẫn cách xin email giáo dục phục vụ cho dạy học Zoom và Teams Microsoft

MỘT SỐ CÁCH XIN MAIL TÊN MIỀN GIÁO DỤC PHỤC VỤ CHO DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VỚI TEAMS VÀ ZOOM

Cách 1

– Đối với tài khoản của trường chuyên Vĩnh Phúc – Thầy Tống Thanh Kiều sẽ hỗ trợ cấp tài khoản miễn phí cho thầy cô.

– Tài khoản có dạng: [email protected]

Cách xin: Thầy cô nhập form. Ghi thông tin đầy đủ để được khởi tạo và hỗ trợ cấp mail ( cập nhật đăng ký ghim ở comment nhé)

Link đăng ký: https://bit.ly/3sJyRnP

Cách 2

– Xin Mail của cục CNTT bộ giáo dục:

– Mail có tên miền: @moet.edu.vn

Cách xin cấp mail:

B1- Thầy cô làm đơn xin cấp mail cho cá nhân hoặc tập thể giáo viên trong trường-> Lưu ý: Có xác nhận của BGH và dấu đỏ ( Sau đó chụp đơn lại hoặc scan thành dạng hình ảnh).

B2- Vào địa chỉ sau để nộp hồ sơ đăng ký: https://bit.ly/2xfcX3k

3- Xin mail của cộng động chuyên gia giáo dục sáng tạo MIE Việt Nam – Mail có tên miền:

– Cách xin: Thầy cô tìm kiếm nhóm MIE Việt Nam sau đó tham gia vào nhóm để học tập về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Ứng dụng office vào dạy và học. Thầy cô liên hệ hỏi để được cấp tài khoản với tên miền @msedu.edu.vn để dùng nó phục vụ cho dạy học bằng Tearms hoặc zoom.

Check Also

Trải nghiệm cùng Tablet

Cùng tìm hiểu Trải nghiệm cùng Tablet Tôi là một công nhân đang làm tại …

Leave a Reply