Home / Internet / Website/Blog

Website/Blog

Cách thay đổi hàng loạt text chữ trong bài viết WordPress bằng SQL

Hướng dẫn Cách thay đổi hàng loạt text chữ trong bài viết WordPress bằng SQL Mọi người truy cập vào database của wordpress website của mình và dùng lệnh update wp_posts set post_content = replace(post_content,’Text to find’,’text to replace with’); wp_posts: Là table bài viết của bạn Text to find: Nội dung cần thay đổi text to replace with: Nội …

Read More »

Tạo Form liên hệ trong wordpress đồng bộ với Google Sheet

Tạo Form liên hệ trong wordpress đồng bộ với Google Sheet, Form liên hệ (Contact Form) cơ bản với Caldera Forms Free – Plugin tạo form miễn phí nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Tóm tắt Bước 1. Cài đặt và Kích hoạt Plugin Caldera Form Đọc bài viết này để biết cách cài đặt và cấu hình gửi Mail (SMTP) Bước 2. Truy cập …

Read More »

Cách cho quảng cáo google adsense hiển thị vào trong bài viết

Như tiêu đề đã nêu mình sẽ giới thiệu với các bạn một plugin của wordpress làm được vấn đề là “Làm sao cho Ads vào trong bài viết khéo léo!”. Đối với những bài viết mang tính trải nghiệm với nhiều nội dung độc đáo, từ đó sẽ gây ra hành vi kéo chuột và đọc của người dùng. …

Read More »