Home / Software / So sánh các tính năng của Zoom và Google Hangouts Meet

So sánh các tính năng của Zoom và Google Hangouts Meet

Google Hangouts Meet được biết đến là một công cụ với giao diện đơn giản nhất cho hội họp trực tuyến, nhưng Zoom thì lại cung cấp nhiều tính năng bổ sung nâng cao hơn.

Khi nào cần sử dụng

Zoom

 • Tổ chức các cuộc hội thảo và phỏng vấn chuyên nghiệp mà bạn muốn ghi lại (record)
 • Tổ chức hội thảo trên web
 • Tổ chức các cuộc họp lớn

Google Hangouts Meet

 • Tổ chức các cuộc họp nhỏ hơn và không chính thức
 • Các cuộc họp hoặc phỏng vấn trực tiếp
 • Ghi lại cuộc họp áp dụng bản Gsuite doanh nghiệp, Education

Khả năng ghi lại video, ghi âm

Zoom

 • Có, mặc dù một số hạn chế có thể áp dụng cho những người làm việc với dữ liệu HIPAA

Google Hangouts Meet

 • Có (cho đến ngày 01/07/2020)

Khả năng chia sẻ màn hình

Zoom

 • Chia sẻ màn hình đồng thời: Người tạo ra phòng họp có thể cho phép nhiều người dùng chia sẻ màn hình cùng lúc.
 • Chú thích chia sẻ màn hình.

Google Hangouts Meet

 • Chỉ một người có thể chia sẻ màn hình của họ tại một thời điểm.

Một số tính năng bổ trợ khác

Zoom

 • Tự động sao chép trực tiếp.

Google Hangouts Meet

 • Tự động tạo chú thích, phụ đề khi nói chuyện.

Số lượng người tham gia tối đa

Zoom

 • Tối đa 300 người trong một cuộc họp.
 • Tối đa 500 người trong hội thảo trên web.

Google Hangouts Meet

 • Tối đa 100 người tham gia.

Ai có thể tổ chức một buổi học, họp, hội thảo?

Zoom

Tất cả mọi người bao gồm các nhân viên, giáo viên, học sinh… đều có thể tổ chức các cuộc họp, miễn là có đăng ký tài khoản. Giới hạn gói miễn phí là 40 phút/phiên.

Google Hangouts Meet

Tất cả mọi người bao gồm các nhân viên, giáo viên, học sinh… đều có thể tổ chức các cuộc họp. (chỉ tới 1/7/2020)

Ai có thể tham dự?

Zoom

Bất cứ ai cũng có thể tham gia học, họp và hội thảo trực tuyến kể cả không có tài khoản.

Google Hangouts Meet

Bất cứ ai cũng có thể tham gia học, họp và hội thảo trực tuyến miễn là có tài khoản Google/Gmail.

Leave a Reply