Category Archives: Linux

Feed Subscription

Script khởi động lại Webserver Nginx, Apache khi CPU cao

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tại Script và cron job tự động khởi động lại webserver Nginx, Apache khi CPU bạn chạy High( Cao). Nó sẽ kiểm tra 5 phút 1 lần và tự động khởi động lại Webserver khi CPU > 1.30 Bài viết mình test trên VPS CPU 2 nhân Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz ... Read More »

Scroll To Top