Chính sách

Website http://huongdan365.com được lập ra với mục đích chia sẻ những kiến thức của cuộc sống nhất là lĩnh vực internet. Những bài viết trên website  được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau hoặc do tác giả tự viết, do người dùng đăng tải

Chúng tôi sử dụng cookies?

Chúng tôi không sử dụng các tập tin cookie.

Thống kê khách truy cập

Chúng tôi đang sử dụng hai dịch vụ phân tích web khác nhau để cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi.
Cả hai dịch vụ sử dụng cookies để theo dõi hành vi của khách truy cập. Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập chính sách bảo mật của họ.

Ad Networks(Mạng quảng cáo)

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập vào trang Web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin tổng hợp (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại) bạn viếng thăm này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có ích cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực tiễn này và biết những lựa chọn của bạn về việc không có thông tin này được sử dụng bởi các công ty này
Chúng tôi sử dụng các mạng lưới quảng cáo sau đây:

Đặc biệt là Google Adsense Chính sách bảo mật:

  • Google, như là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên trang web của bạn.
    Sử dụng cookie DART của Google cho phép nó để phục vụ quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên chuyến thăm của họ đến các trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet.
  • Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google. Google ad and content network privacy policy.

Chúng tôi tiết lộ bất cứ thông tin cho bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy những người hỗ trợ chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là hợp tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ chúng ta hoặc người khác quyền, tài sản, hoặc sự an toàn. Tuy nhiên, thông tin du lịch không nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo, hoặc sử dụng khác.

Liên hệ với chúng tôi:

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Leave a Reply

Scroll To Top