Home / Bảo mật / Cách tạo mật khẩu rootcho phpmyadmin Xampp

Cách tạo mật khẩu rootcho phpmyadmin Xampp

Xamp là software đóng gói các dịch vụ Apache, Mysql, FTP, Mail vào làm một. Để đơn giản có một webserver bạn download Xampp về và cài đặt nó. Nhưng khi vào phpmyadmin mặc định Xampp không đặt password cho root, điều này rất nguy hiểm do vậy ta cần đặt mật khẩu cho root.

 

Cách đặt như sau: Các bạn vào http://localhost/phpmyadmin sau đó làm như hình dưới:

root-xampp-doi-pass

Sau đó bạn nhập password vào 2 ô như bên dưới, mật khẩu root các bạn đặt mạnh một chút nhé!

nhập-mật-khẩu-mới-cho-username-root

Tiếp theo, bạn vào thư mục cài đặt xampp tìm file
xampp\phpMyAdmin\config.inc.php
Tìm

PHP Code:
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;

Sửa thành

PHP Code:
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;

Xong thì bạn vào lại Phpmyadmin lại nhé:

phpmyadmin-dat-mat-khau

Check Also

Hướng dẫn chỉnh htaccess redirect 301 https sang http

Hướng dẫn thay đổi htaccess redirect 301 https sang http 1. Htaccess Redirect 301 thay …

Leave a Reply