BetterFps Mod – Mod tăng fps cho game minecraft

BetterFps Mod đúng như với tên gọi của nó mod này sẽ giúp tốt hơn các chỉ số FPS (Frame per second) của minecraft. Các chỉ số FPS này với cấu hình máy tính hiện nay đạt 60 là đạt chuẩn.

BetterFps-Mod

Tính năng chính của BetterFPS Mod là thay đổi các thuật toán khi load chunk của Minecraft, tinh chỉnh các thông số chưa hợp lý và loại bỏ những thông số thừa thãi gây lag game, qua đó tăng FPS và giảm giật lag.

Xem thêm hình ảnh sau:

BetterFPS-Mod-for-Minecraft-1

Xem thêm: 

Các thuật toán có sẵn của Mod để các bạn chọn lựa:

  • Riven’s, Full, Half: Mượt, ổn định và hoạt động ít lỗi nhất.
  • Taylor’s, Java Math: Gây lag hơn cả thuật toán mặc định của Minecraft, không nên dùng (có thể đợi các bản update mới sửa lỗi).
  • LibGDX: Giống với thuật toán Riven nhưng có một vài thay đổi.

Tải về mod này và trải nghiệm tại: http://azminecraft.info/betterfps-mod-for-minecraft/

Leave a Reply

Scroll To Top