Một lần nữa, nếu bạn muốn lái San Andreas đến giới hạn tối đa về mặt đồ họa, bạn cần các mod như thế này để giúp bạn tận dụng hệ thống hiện đại của mình.

Review :

Top 10 GTA San Andreas Mods